Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Edycja 2022

Zrealizowane projekty w 2022 roku:

 1. Polimery na Rowery
  krótki opis: Rajd rowerowy dla ok. 70 osób w Szczecinie ok., 50 km (dla pracowników spółek G.A., ich rodzin, znajomych, sąsiadów), rajd ma charakter otwarty, na finał zaplanowane spotkanie w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, warsztaty ekologiczne, zabawy dla dzieci i wspólne ognisko.
  Przyznane dofinansowanie: 6000 zł
 2. Od przedszkolnych lat z ekologią za pan brat
  krótki opis: Zaangażowanie pracowników w stworzenie ogrodu warzywnego w Przedszkolu nr 5 w Policach wraz ze stojakami na rowery oraz pojemnikiem na deszczówkę.
  Przyznane dofinansowanie: 6000 zł
 3. Tworzenie miejsc bytowania dzikich ptaków ptaków i owadów oraz edukacja dzieci i młodzieży z gminy Police
  krótki opis: zakup i rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla owadów i budek dla trzmieli (ponad 90 sztuk) na terenie 3 szkół i 3 przedszkoli publicznych w gminie Police.
  Przyznane dofinansowanie: 6000 zł
 4. Ogród sensoryczny w donicach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – podopiecznych Stowarzyszenia PROMETEUSZ
  krótki opis: Stworzenie mini ogrodu sensorycznego dla dzieci z niepełnoprawnością w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych Zbylitowska Góra – Dwudniaki.
  Przyznane dofinansowanie: 6000 zł
 5. Promowanie zdrowego odżywania w Gminie Bierawa
  krótki opis: Stworzenie zielnika przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie dla mieszkańców – zwłaszcza seniorów z UTW, którzy będą opiekować się ogrodem, dla dzieci z miejscowej szkoły będą organizowane zajęcia w plenerze - zbieranie ziół, promowanie zdrowego trybu odżywiania.
  Przyznane dofinansowanie: 5750 zł
 6. Promowanie ekologicznych środków transportu w Gminie Bierawa
  krótki opis: W ramach projektu zostaną zakupione zamontowane stojak na rowery oraz stacja naprawcza dla rowerów przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie – projekt zostanie zakończony mini rajdem rowerowym dla dzieci i młodzieży.
  Przyznane dofinansowanie: 6000 zł
 7. Ogród sensoryczny dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola Pod Kasztanami w Zbylitowskiej Górze
  krótki opis: Stworzenie ogrodu sensorycznego przy przedszkolu – (zioła, krzewy owocowe, warzywa ekologiczna ścieżka sensoryczna), ogród będzie dostępny dla dzieci i okolicznych mieszkańców.
  Przyznane dofinansowanie: 6000 zł
 8. Gdy Ekopojazd zawiedzie – stacja naprawy rowerów
  krótki opis: Przygotowanie terenu i montaż ogólnodostępnej stacji do naprawy rowerów w Dziergowicach.
  Przyznane dofinansowanie: 5400 zł
 9. Dokonanie nasadzeń drzew i krzewów wokół budynku zabytkowego – Willa Samotnia przy ul. Zielonej 36 w Puławach
  krótki opis: Wykonanie sadzenia drzew (dęby szypułkowe), wykonane zostaną także pergole dla róż. Działanie wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Puław.
  Przyznane dofinansowanie: 6000 zł
 10. Wiata na rowery przy Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie
  krótki opis: Zakup i ustawienie wiaty rowerowej przed szkołą, promocja jazdy na rowerze wśród uczniów, organizacja dnia rowerowego „Muzyczne rowery".
  Przyznane dofinansowanie: 6000 zł

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka