Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wolontariat pracowniczy

Zgłoś pomysł!

Lubisz pomagać i razem ze znajomymi chcesz działać na rzecz lokalnej społeczności?
Jesteś pracownikiem spółki z Grupy Kapitałowej Grupy Azoty?
Zostań Liderem Zespołu Wolontariackiego!
Zgłoś swój pomysł do II Edycji Wolontariatu Pracowniczego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty.
Najciekawsze inicjatywy otrzymają dofinansowania do 6 tysięcy złotych na realizację projektu.


Ogłoszenie wyników

Dziękujemy za duże zainteresowanie II edycją. Otrzymaliśmy 32 projekty. Kapituła Programu dokonała oceny projektów i przyznała punkty. Poniżej lista 14 zwycięskich projektów, którym przyznana została największa liczba punktów. Otrzymają one dofinansowania w wysokości 6 tysięcy złotych brutto na każdy projekt.

1. Miejsce przyjazne owadom, czyli ekologiczna ścieżka edukacyjna w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 33 w Tarnowie
2. Zielony Zakątek w Kiełczynie
3. Zielona strefa komfortu i relaksu – oknem tolerancji stresu
4. Eko-maluchy to dzielne Zuchy
5. W trosce o ich lepsze jutro
6. Ręce pełne życzliwości
7. Zielona Eko-przygoda: Kącik ekologiczny i eksperymenty dla przedszkolaków
8. Wyposażenie ścieżki sensorycznej przy Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA w Puławach
9. Enklawa zieleni naszym dobrostanem
10. Mościce wspierają lokalną przyrodę
11. Biblioteka bliżej natury „Uwolnij książkę” - bookcrossing - Zielone wejście do biblioteki
12. Szkoła na dwóch kołach - stworzenie parkingu rowerowego
13. Sensdzieciaki - rozwój sensoryczny na wczesnym etapie edukacji dzieci
14. Mini siłownia w zielonym zagajnikuJeszcze raz gratulujemy. Z liderami zwycięskich projektów skontaktujemy się, aby uzgodnić szczegóły.


Krótki opis zwycięskich projektów

1) Miejsce przyjazne owadom, czyli ekologiczna ścieżka edukacyjna
Wolontariat pracowników Grupy Azoty
Proponowany projekt zakłada stworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 33 w Tarnowie. Planowana przestrzeń będzie ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie małego sadu, jaki ma powstać na terenie przedszkola, a wśród elementów ścieżki znajdą się budki dla owadów, budki lęgowe dla ptaków, mini łąka, stacja meteorologiczna, ścieżka sensoryczna, zegar słoneczny oraz tablice informacyjne. Dzięki umieszczeniu tablic, dzieci będą miały możliwość zapoznania się z cyklem rozwoju motyla, czy pożyteczną rolą pszczół. Ścieżka zostanie wytyczona przez kamienne płyty, które będą wskazywać kierunek dla obserwacji umieszczonych eksponatów. Dodatkowo, przy budynku przedszkola planuje się umieszczenie zbiorników na deszczówkę.

2) Zielony Zakątek w Kiełczynie
Wolontariat pracowników Grupy Azoty Siarkopol
Projekt polegał będzie na zagospodarowaniu terenu, który znajduje się przy świetlicy wiejskiej i przedszkolu w Kiełczynie. Zaniedbany teren zostanie zmieniony w zielony skwer z rabatami pełnymi krzewów, posadzone będą drzewka ozdobne, ustawione ławki i kosze na śmieci. Powstanie zakątek, w którym będzie można spokojnie posiedzieć na ławeczce, posłuchać śpiewu ptaków, spotkać się z przyjaciółmi, porozmawiać ze znajomymi lub poczekać na dzieci odbierane z przedszkola.

3) Zielona strefa komfortu i relaksu – oknem tolerancji stresu
Wolontariat pracowników Grupy Azoty Puławy
Celem projektu jest stworzenie dla uczniów i społeczności lokalnej Zielonej strefy komfortu i relaksu na świeżym powietrzu, na ogrodzonym terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach. Ułożenie placu z kolorowych płyt wzoru szachownicy, pozwoli na wykorzystanie już posiadanych przez szkołę dużych figur szachowych. Wokół placu zostaną rozmieszczone wygodne ławki, za nimi posadzone zostaną zielone krzewy i rośliny.

4) Eko-maluchy to dzielne Zuchy
Wolontariat pracowników Grupy Azoty S.A.
Wyremontowanie jednej sali dydaktycznej oraz stworzenie w niej „Zielonego Kącika”, w każdej z 8 sal dydaktycznych powstaną także kąciki „Zielone filtry” z roślinami, które filtrują powietrze i produkują tlen. Na terenie ogrodu przedszkolnego zasiane zostanie kwietna łąka, postawiony będzie tunel foliowy na ogródek warzywny, którym opiekować się będą przedszkolaki. Projekt powstanie w Przedszkolu Publicznym nr 35 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie.

5) W trosce o ich lepsze jutro
Wolontariat pracowników Grupy Azoty Automatyka
Przedmiotem zadania jest utworzenie pierwszej w Tarnowie sali terapeutycznej dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia w postaci treningów umiejętności społecznych. Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO posiada lokal, który wymaga remontu oraz wykwalifikowaną kadrę specjalistów, do prowadzenia tego typu zajęć. W ramach zadania zostanie wyremontowana i wyposażona sala terapeutyczna. Zadanie obejmuje przygotowanie ścian i sufitów do malowania, malowanie, sprzątanie sali, mycie okien, zakup niezbędnego sprzętu, jego transport i montaż, zakup mebli.

6) Ręce pełne życzliwości
Wolontariat pracowników Grupy Azoty Police
Parafialny Zespół Caritas w Policach wspomaga ponad 1000 osób potrzebujących regularnej pomocy z całej gminy Police. Projekt powstał z dobroci serca oraz chęci pomocy najbardziej potrzebującym i polega na wyremontowaniu przestrzeni magazynowej i biurowej instytucji. Lokal w którym magazynowane i wydawane są paczki żywnościowe wymaga generalnego remontu. Wolontariusze zajmą się uporządkowaniem pomieszczeń, odmalowaniem magazynów, wyposażeniem magazynów w regały oraz niezbędne meble, remontem sanitariatów, które muszą spełniać odpowiednie minimalne wymogi oraz przygotowaniem miejsca biurowo-administracyjnego.

7) Zielona Eko-przygoda: Kącik ekologiczny i Eksperymenty dla Przedszkolaków
Wolontariat pracowników Agrochem Puławy
Projekt mający na celu edukację dzieci w zakresie ekologii i zachęcenia ich do dbania o środowisko naturalne w Samorządowym Przedszkolu w Gwieździnie. Dzięki postawieniu kącika ekologicznego dzieci będą mogły poznać poprzez zabawę różne aspekty ekologii. W ten sposób będą mogły zyskać wiedze i umiejętności potrzebne do podejmowania świadomych działań na rzecz ochrony środowiska a także bawić się, rozwijać swoją kreatywność i zdolności manualne. Członkowie zespołu sami opracują materiały graficzne i sami przeprowadzą eksperymenty ekologiczne dla dzieci.

8) Wyposażenie ścieżki sensorycznej przy Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA w Puławach
Wolontariat pracowników Grupy Azoty Puławy
Głównym założeniem projekty jest dostosowanie terenu Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA do potrzeb jego najmłodszych użytkowników poprzez wyposażenie ścieżki sensorycznej. Przebieg ścieżki sensorycznej zostanie podzielony na odcinki odpowiadające poszczególnym zmysłom: słuch, dotyk i wzrok. Ustawione zostaną elementy małej architektury dostarczające wrażeń dźwiękowych, dotykowych oraz wykorzystujące intensywne kolory. Posadzone zostaną także kompozycje roślinne jak np. szumiące trawy, czy delikatne w dotyku kwiaty i krzewy.

9) Enklawa zieleni naszym dobrostanem
Wolontariat pracowników Grupy Azoty Police
Celem projektu jest zaangażowanie społeczne pracowników ze społecznością lokalną Nowego Warpna - najbardziej oddalonej miejscowości na północno-zachodnim zakątku Polski, zarazem najmniejszej gminy Powiatu Polickiego. Projekt będzie polegał na stworzeniu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Warpnie miejsca zieleni, przyjaznego dla uczniów i społeczności lokalnej z ławeczkami do odpoczynku oraz stojakami na rowery. Projekt ma charakter edukacyjny oraz propagujący zachowania proekologiczne i będzie nawiązaniem do najnowszej strategii „Zielone Azoty”.

10) Mościce wspierają lokalną przyrodę
Wolontariat pracowników Grupy Azoty
Celem projektu jest zakup i montaż przez wolontariuszy kilkudziesięciu budek lęgowych oraz karmników. Zostaną one zamontowane na drzewach na terenie osiedla Mościce, m.in. w Parku im. E. Kwiatkowskiego, terenach przy Centrum Sztuki Mościce, przy szkołach, przedszkolach, w pobliżu siedziby Grupy Azoty S.A. Osiedle Mościce powstało jako dzielnica ogród i zadbanie o siedliska dla pożytecznych ptaków w tym miejscu jest bardzo istotne dla rozwoju bioróżnorodności. Także po zakończeniu projektu zamontowane budki, karmniki będą objęte opieką techniczną, wysypywana będzie karma.

11) Biblioteka bliżej natury „Uwolnij książkę” - bookcrossing. Zielone wejście do biblioteki.
Wolontariat pracowników Grupy Azoty ZAK
Projekt ma na celu stworzenie zielonego, przyjaznego ekologicznego miejsca dla mieszkańców gminy Bierawa, który będzie zachęcał do korzystania z biblioteki. Elementem podsumowującym projekt będzie stworzenie "domku zewnętrznego" dla książek. gdzie mieszkańcy będą mogli w każdej chwili sięgnąć po książkę w ramach akcji „Uwolnienie książki”.

12) Szkoła na dwóch kołach - stworzenie parkingu rowerowego
Wolontariat pracowników Grupy Azoty ZAK
Zadanie polegać będzie na stworzeniu parkingu rowerowego, czyli zakupie oraz montażu stojaków na 30 rowery oraz 20 hulajnogi oraz zagospodarowaniu terenu wokół parkingu zielenią. Przy okazji przedsięwzięcia w szkole zostanie zorganizowany klasowy konkurs „Szkoła na dwóch kółkach”. Projekt będzie realizowany przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu.

13) Sensdzieciaki - rozwój sensoryczny na wczesnym etapie edukacji dzieci
Wolontariat pracowników Grupy Azoty Siarkopol
Celem projektu jest rozwój integracji sensorycznej na wczesnym etapie szkolnictwa dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, poprzez zabawę oraz warsztaty. Powstanie ścieżka sensoryczna, warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w zakresie integracji sensorycznej. Projekt zostanie wykonany w Publicznej Szkole im. T. Kościuszki w Połańcu.

14) Mini siłownia w zielonym zagajniku
Wolontariat pracowników Grupy Azoty Fosfory
Projekt zakłada stworzenie zielonego zagajnika z dwóch odmian tui, forsycji, bluszczu, ognika oraz wierzby. W centrum zagajnika rozstawiony zostanie sprzęt sportowy „Mini Siłownia” dostosowana do potrzeb najmłodszych. Mini siłowania powstanie przy Szkole Podstawowej im. Remusa w Glinczu.

II Edycja Wolontariatu Pracowniczego - podstawowe informacje

Co można zrobić w ramach II edycji programu?

Grupa Azoty rozpoczyna II edycję Wolontariatu Pracowniczego. To program nawiązujący w swoim założeniu do „Zielonych Azotów”, czyli strategicznego projektu Grupy, nastawionego na rozwój zielonych produktów i technologii. W ramach programu będzie można wykonać działania na rzecz lokalnej społeczności, m.in. zagospodarowanie konkretnego terenu zielenią, tworzenie ogródków warzywnych, ale również stworzenie miejsca ciszy w domu kultury, propagowanie zdrowego stylu życia, czy chociażby odmalowanie sali w przedszkolu lub szkole.

Przypomnijmy, że w I edycji programu powstało 10 projektów o charakterze ekologicznym. W projektach brało udział ponad 100 osób. Odbył się m.in. integracyjny rajd rowerowy dla pracowników Grupy Azoty Polyolefins oraz ich rodzin, wolontariusze wykonali ogródek warzywny z systemem gromadzenia deszczówki przy przedszkolu w Puławach, rozwieszonych zostało ponad 90 budek lęgowych, domków dla owadów w gminie Police. W 2022 powstał także mini ogród sensoryczny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Zbylitowska Góra – Dwudniaki, a w Bierawie i Dziergowicach zamontowane zostały stacje naprawy rowerów.

Kiedy i gdzie można zrealizować projekty?

Podmioty, na rzecz których należy realizować projekty to: instytucje publiczne np. szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, hospicja, szkoły, przedszkola, domy dziecka, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze zajmujące się dziećmi i młodzieżą, placówki sprawujące opiekę nad seniorami, uniwersytety III wieku, schroniska, instytucje działające na rzecz społeczności lokalnych, stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje pozarządowe lub instytucje wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekty mogą być realizowane tylko na terenie Polski.

Na realizację danego projektu są trzy miesiące, w terminie od 15 maja do 15 sierpnia 2023 r. W tym czasie Grupa Azoty S.A. zapewnia ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) liderom, członkom zespołów wolontariackich i osobom wspierającym.

Podstawowe zasady programu

 • liderem zespołu wolontariackiego może być tylko i wyłącznie pracownik ze spółki z Grupy Kapitałowej Grupy Azoty
 • zespół wolontariacki musi mieć od 3 do maksymalnie 15 osób - mogą to być tylko pracownicy ze spółki z Grupy Kapitałowej Grupy Azoty
 • w działaniach mogą pomagać osoby wspierające np. członkowie rodziny, znajomi, którzy nie są zatrudnieni w Grupie Kapitałowej Grupy Azoty - liczba osób wspierających nie może przekraczać 15 osób

W jakim terminie można zgłaszać projekty?

Projekty należy zgłaszać w terminie od 3 do 19 kwietnia 2023 r. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 oraz jeśli jest niezbędne Załącznik nr 4 należy:

 • dostarczyć w formie papierowej na adres:
  Grupa Azoty S.A.
  ul. Kwiatkowskiego 8
  33-101 Tarnów
  z dopiskiem Departament Korporacyjny Komunikacji i Marketingu – Wolontariat
 • skan formularza należy przesłać równocześnie drogą elektroniczną na adres: ##ldadcipgxpi#at#vgjeppodin.rdb##

Zwycięskie projekty

Wyborów zwycięskich projektów dokona Kapituła Programu. Ogłoszenia wyników nastąpi do 28 kwietnia 2023 r. Lista będzie zamieszczona na stronie wolontariat.grupaazoty.com
Skontaktujemy się z liderami zwycięskich projektów, aby uzgodnić szczegóły dalszej współpracy.

Jak zostaną przekazane pieniądze na projekt i jak je należy rozliczać?

Po ogłoszeniu wyników i spełnieniu formalnych wymagań na konto bankowe Lidera zwycięskiego projektu trafi zaliczka na realizację zadania. Kwota dofinansowania jednego zadania wyniesie do 6.000,00 zł brutto. Od momentu otrzymania zaliczki pieniądze z dofinansowania mogą być wydawane na projekt na podstawie faktur gotówkowych wystawionych na:

Grupa Azoty S.A.
NIP: 8730006829
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

Dopuszczalne jest dokonywanie zakupów na podstawie paragonów. Zakupy z dofinansowania mogą być dokonywane do końca realizacji działań projektu, jednak nie dłużej niż do 15 sierpnia 2023 r. Zakupy bez paragonów lub faktury nie będą rozliczone. Lider zobowiązany jest do prawidłowego bieżącego rozliczania się z Projektu poprzez terminowe dostarczanie oryginałów dokumentów, najpóźniej do 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą rachunki i faktury.

W terminie do 21 dni od zakończenia realizacji projektu Lider przekazuje do akceptacji Organizatora raport merytoryczny i finansowy z realizacji Projektu w postaci Raportu - załącznik nr 2.

Do Raportu wymagane jest dołączenie kopii wszystkich rachunków i faktur dotyczących realizacji Projektu, wystawionych na Organizatora (Grupa Azoty S.A.) - czyli tych na które wydane zostały pieniądze otrzymane od Grupy Azoty w formie zaliczki. Do rozliczenia Lider ma obowiązek załączyć informacje i zdjęcia (jeśli to możliwe także krótkie nagrania video) potwierdzające realizację Projektu.

Uwaga! Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z Regulaminem programu.

Jeśli masz pytania dotycząca projektu prosimy o kontakt mailowy: ##ldadcipgxpi#at#vgjeppodin.rdb##

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka